FANDOM


Demon
Demon
Typ Latający przeciwnik
Środowisko Underworld
HP 120 Serce
Atak 21 (z daleka)
32 (z bliska)
Obrona 8
Odporność na odrzut 20%
Drop
Pieniądze 3 Silver Coin
Przedmiot Szansa
Demon Scythe Demon Scythe 2%
Demon Banner Demon Banner 0.5%
ID NPC: 62
Phone-onlyArch DemonPhone-only
Arch Demon
Typ
HP 400-500? Serce
Atak 31 (z daleka)
41 (z bliska)
Obrona 8
Drop
Pieniądze 68 Silver Coin
Przedmiot Szansa
Demon Scythe Demon Scythe 2%
Crystal Shard Crystal Shard  (3-10) 100%Phone-only
Crystal Storm Crystal Storm 0.2%Phone-only
Arch Demon Banner Arch Demon Banner 0.5%

Demonprzeciwnik, występujący w Underworld. Poza atakiem z bliska, może również strzelać kręgami, które z czasem przyspieszają. Te ataki podobne są do księgi Demon Scythe i mogą wywołać u gracza debuff Darkness. Demony, tak jak inne Underworldowe stwory, są odporne na obrażenia od lawy oraz debuffy On Fire! i Cursed Inferno.

W wersjach konsolowych występują także Arch Demony (pl. Arcy-Demony).

Zobacz także

Historia

  • Console-Relase: Arch-demon wprowadzony do gry.
  • 1.2.0.3: Teraz wypada z niego sztandar.
  • 1.0.6: Obrażenia zmienione z 50 do 32 i usprawniono sztuczną inteligencję.
  • 1.0.5: Demon wprowadzony