FANDOM


Kilof - Najczęściej używane narzędzie w grze, służy do wydobywania wszystkich surowców, między innymi ziemi, kamienia, rud.

Lista kilofów

Copper Pickaxe.png Copper Pickaxe Tin Pickaxe.png Tin Pickaxe Cactus Pickaxe.png Cactus Pickaxe
Iron Pickaxe.png Iron Pickaxe Lead Pickaxe.png Lead Pickaxe Silver Pickaxe.png Silver Pickaxe
Tungsten Pickaxe.png Tungsten Pickaxe Bone Pickaxe.png Bone Pickaxe Gold Pickaxe.png Gold Pickaxe
Candy Cane Pickaxe.png Candy Cane Pickaxe Platinum Pickaxe.png Platinum Pickaxe Nightmare Pickaxe.png Nightmare Pickaxe
Deathbringer Pickaxe.png Deathbringer Pickaxe Reaver Shark.png Reaver Shark Molten Pickaxe.png Molten Pickaxe
Cobalt Pickaxe.png Cobalt Pickaxe Mythril Pickaxe.png Mythril Pickaxe Palladium Pickaxe.png Palladium Pickaxe
Orichalcum Pickaxe.png Orichalcum Pickaxe Adamantite Pickaxe.png Adamantite Pickaxe Titanium Pickaxe.png Titanium Pickaxe
Pickaxe Axe.png Pickaxe Axe Chlorophyte Pickaxe.png Chlorophyte Pickaxe Spectre Pickaxe.png Spectre Pickaxe
Picksaw.png Picksaw Solar Flare Pickaxe.png Solar Flare Pickaxe Pc-only.png Vortex Pickaxe.png Vortex Pickaxe Pc-only.png
Nebula Pickaxe.png Nebula Pickaxe Pc-only.png Stardust Pickaxe.png Stardust Pickaxe Pc-only.png

Tabela

Nazwa kilofu Moc Obrażenia Odrzut Jakość Sprzedaż ID
Copper Pickaxe.png Copper Pickaxe 35% 4 2 Jakość: 0 1 Silver Coin 3509
Tin Pickaxe.png Tin Pickaxe 35% 5 0 Jakość: 0 1 Silver Coin50 Copper Coin 3503
Cactus Pickaxe.png Cactus Pickaxe 35% 5 2 Jakość: 0 4 Silver Coin 882
Iron Pickaxe.png Iron Pickaxe 40% 5 2 Jakość: 0 4 Silver Coin 1
Lead Pickaxe.png Lead Pickaxe 43% 6 0 Jakość: 0 6 Silver Coin 3497
Silver Pickaxe.png Silver Pickaxe 45% 6 2 Jakość: 0 10 Silver Coin 3515
Tungsten Pickaxe.png Tungsten Pickaxe 50% 6 0 Jakość: 0 15 Silver Coin 3491
Bone Pickaxe.png Bone Pickaxe 50% 8 3 Jakość: 1 30 Silver CoinPc-only.png /

36 Silver CoinPhone-only.pngConsole-only.png

1320
Gold Pickaxe.png Gold Pickaxe 55% 6 2 Jakość: 0 20 Silver Coin 3521
Candy Cane Pickaxe.png Candy Cane Pickaxe 55% 7 2.5 Jakość: 0 20 Silver Coin 1917
Platinum Pickaxe.png Platinum Pickaxe 59% 7 0 Jakość: 0 30 Silver Coin 3485
Nightmare Pickaxe.png Nightmare Pickaxe 65% 9 3 Jakość: 1 36 Silver Coin 103
Deathbringer Pickaxe.png Deathbringer Pickaxe 70% 12 3.5 Jakość: 1 36 Silver Coin 798
Reaver Shark.png Reaver Shark 100% 16 3 Jakość: 3 1 Gold Coin50 Silver Coin 2341
Molten Pickaxe.png Molten Pickaxe 100% 12 2 Jakość: 3 54 Silver Coin 122
Cobalt Pickaxe.png Cobalt Pickaxe 110% 10 5 Jakość: 4 1 Gold Coin8 Silver Coin 776
Mythril Pickaxe.png Mythril Pickaxe 150% 15 5 Jakość: 4 1 Gold Coin62 Silver Coin 777
Palladium Pickaxe.png Palladium Pickaxe 130% 12 5 Jakość: 4 1 Gold Coin44 Silver Coin 1188
Orichalcum Pickaxe.png Orichalcum Pickaxe 165% 17 5 Jakość: 4 1 Gold Coin98 Silver Coin 1195
Adamantite Pickaxe.png Adamantite Pickaxe 180% 20 5 Jakość: 4 2 Gold Coin16 Silver Coin 778
Titanium Pickaxe.png Titanium Pickaxe 190% 27 5 Jakość: 4 2 Gold Coin52 Silver Coin 1202
Pickaxe Axe.png Pickaxe Axe 200% 35 4.75 Jakość: 4 4 Gold Coin40 Silver Coin 990
Chlorophyte Pickaxe.png Chlorophyte Pickaxe 200% 40 5 Jakość: 7 4 Gold Coin32 Silver Coin 1230
Spectre Pickaxe.png Spectre Pickaxe 200% 32 5.25 Jakość: 8 4 Gold Coin32 Silver Coin 1506
Picksaw.png Picksaw 210% 34 5.5 Jakość: 7 4 Gold Coin32 Silver Coin 1294
Solar Flare Pickaxe.png Solar Flare Pickaxe 225% 80 5.5 Jakość: 10 5 Gold Coin 2786
Vortex Pickaxe.png Vortex Pickaxe 225% 80 5.5 Jakość: 10 5 Gold Coin 2776
Nebula Pickaxe.png Nebula Pickaxe 225% 80 5.5 Jakość: 10 5 Gold Coin 2781
Stardust Pickaxe.png Stardust Pickaxe 225% 80 5.5 Jakość: 10 5 Gold Coin 3466

Historia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki