FANDOM


Narzędzia (ang. Tools) – przedmioty używane do wywołania pewnego efektu na świecie. Niektóre używane są do pozbywania się bloków, ścian lub postawianych przedmiotów. Wiele z nich może zostać użytych do atakowania, jednak zadają dużo mniej obrażeń, niż bronie.

Kilofy i Wiertła

Copper Pickaxe.png Copper Pickaxe Tin Pickaxe.png Tin Pickaxe Cactus Pickaxe.png Cactus Pickaxe
Iron Pickaxe.png Iron Pickaxe Lead Pickaxe.png Lead Pickaxe Silver Pickaxe.png Silver Pickaxe
Tungsten Pickaxe.png Tungsten Pickaxe Bone Pickaxe.png Bone Pickaxe Gold Pickaxe.png Gold Pickaxe
Candy Cane Pickaxe.png Candy Cane Pickaxe Platinum Pickaxe.png Platinum Pickaxe Nightmare Pickaxe.png Nightmare Pickaxe
Deathbringer Pickaxe.png Deathbringer Pickaxe Reaver Shark.png Reaver Shark Molten Pickaxe.png Molten Pickaxe
Cobalt Pickaxe.png Cobalt Pickaxe Cobalt Drill.png Cobalt Drill Palladium Pickaxe.png Palladium Pickaxe
Palladium Drill.png Palladium Drill Mythril Pickaxe.png Mythril Pickaxe Mythril Drill.png Mythril Drill
Orichalcum Pickaxe.png Orichalcum Pickaxe Orichalcum Drill.png Orichalcum Drill Adamantite Pickaxe.png Adamantite Pickaxe
Adamantite Drill.png Adamantite Drill Titanium Pickaxe.png Titanium Pickaxe Titanium Drill.png Titanium Drill
Pickaxe Axe.png Pickaxe Axe Drax.png Drax Chlorophyte Pickaxe.png Chlorophyte Pickaxe
Chlorophyte Drill.png Chlorophyte Drill Spectre Pickaxe.png Spectre Pickaxe Shroomite Digging Claw.png Shroomite Digging Claw
Picksaw.png Picksaw Solar Flare Pickaxe.png Solar Flare Pickaxe Pc-only.png Vortex Pickaxe.png Vortex Pickaxe Pc-only.png
Nebula Pickaxe.png Nebula Pickaxe Pc-only.png Stardust Pickaxe.png Stardust Pickaxe Pc-only.png Laser Drill.png Laser Drill Pc-only.png

Siekiery i Piły

Copper Axe.png Copper Axe Tin Axe.png Tin Axe Iron Axe.png Iron Axe
Lead Axe.png Lead Axe Silver Axe.png Silver Axe Tungsten Axe.png Tungsten Axe
Gold Axe.png Gold Axe Platinum Axe.png Platinum Axe War Axe of the Night.png War Axe of the Night
Blood Lust Cluster.png Blood Lust Cluster Meteor Hamaxe.png Meteor Hamaxe Molten Hamaxe.png Molten Hamaxe
Sawtooth Shark.png Sawtooth Shark Cobalt Waraxe.png Cobalt Waraxe Cobalt Chainsaw.png Cobalt Chainsaw
Palladium Waraxe.png Palladium Waraxe Palladium Chainsaw.png Palladium Chainsaw Mythril Waraxe.png Mythril Waraxe
Mythril Chainsaw.png Mythril Chainsaw Orichalcum Waraxe.png Orichalcum Waraxe Orichalcum Chainsaw.png Orichalcum Chainsaw
Adamantite Waraxe.png Adamantite Waraxe Adamantite Chainsaw.png Adamantite Chainsaw Titanium Waraxe.png Titanium Waraxe
Titanium Chainsaw.png Titanium Chainsaw Pickaxe Axe.png Pickaxe Axe Drax.png Drax
Chlorophyte Greataxe.png Chlorophyte Greataxe Chlorophyte Chainsaw.png Chlorophyte Chainsaw Spectre Hamaxe.png Spectre Hamaxe
Shroomite Digging Claw.png Shroomite Digging Claw Picksaw.png Picksaw Solar Flare Hamaxe.png Solar Flare Hamaxe Pc-only.png
Vortex Hamaxe.png Vortex Hamaxe Pc-only.png Nebula Hamaxe.png Nebula Hamaxe Pc-only.png Stardust Hamaxe.png Stardust Hamaxe Pc-only.png
The Axe.png The Axe Butcher's Chainsaw.png Butcher's Chainsaw Pc-only.png Laser Drill.png Laser Drill Pc-only.png

Młoty

Wooden Hammer.png Wooden Hammer Boreal Wood Hammer.png Boreal Wood Hammer Palm Wood Hammer.png Palm Wood Hammer
Rich Mahogany Hammer.png Rich Mahogany Hammer Copper Hammer.png Copper Hammer Tin Hammer.png Tin Hammer
Ebonwood Hammer.png Ebonwood Hammer Shadewood Hammer.png Shadewood Hammer Lead Hammer.png Lead Hammer
Pearlwood Hammer.png Pearlwood Hammer Iron Hammer.png Iron Hammer Silver Hammer.png Silver Hammer
Tungsten Hammer.png Tungsten Hammer Gold Hammer.png Gold Hammer The Breaker.png The Breaker
Flesh Grinder.png Flesh Grinder Platinum Hammer.png Platinum Hammer Meteor Hamaxe.png Meteor Hamaxe
Molten Hamaxe.png Molten Hamaxe Rockfish.png Rockfish Pwnhammer.png Pwnhammer
Hammush.png Hammush Spectre Hamaxe.png Spectre Hamaxe Chlorophyte Warhammer.png Chlorophyte Warhammer
Chlorophyte Jackhammer.png Chlorophyte Jackhammer Solar Flare Hamaxe.png Solar Flare Hamaxe Pc-only.png Vortex Hamaxe.png Vortex Hamaxe Pc-only.png
Nebula Hamaxe.png Nebula Hamaxe Pc-only.png Stardust Hamaxe.png Stardust Hamaxe Pc-only.png The Axe.png The Axe

Haki

Grappling Hook.png Grappling Hook Topaz Hook.png Topaz Hook Emerald Hook.png Emerald Hook
Amethyst Hook.png Amethyst Hook Sapphire Hook.png Sapphire Hook Ruby Hook.png Ruby Hook
Diamond Hook.png Diamond Hook Fish Hook.png Fish Hook Dual Hook.png Dual Hook
Ivy Whip.png Ivy Whip Slime Hook.png Slime Hook Spooky Hook.png Spooky Hook
Candy Cane Hook.png Candy Cane Hook Christmas Hook.png Christmas Hook Bat Hook.png Bat Hook
Skeletron Hand.png Skeletron Hand Web Slinger.png Web Slinger Worm Hook.png Worm Hook Pc-only.png
Tendon Hook.png Tendon Hook Pc-only.png Thorn Hook.png Thorn Hook Pc-only.png Illuminant Hook.png Illuminant Hook Pc-only.png
Anti-Gravity Hook.png Anti-Gravity Hook Pc-only.png Lunar Hook.png Lunar Hook Pc-only.png Static Hook.png Static Hook Pc-only.png

Wędki

Wood Fishing Pole.png Wood Fishing Pole Reinforced Fishing Pole.png Reinforced Fishing Pole Fisher of Souls.png Fisher of Souls
Fleshcatcher.png Fleshcatcher Fiberglass Fishing Pole.png Fiberglass Fishing Pole Mechanic's Rod.png Mechanic's Rod
Sitting Duck's Fishing Pole.png Sitting Duck's Fishing Pole Hotline Fishing Hook.png Hotline Fishing Hook Golden Fishing Rod.png Golden Fishing Rod

Klucze

Golden Key.png Golden Key Hallowed Key.png Hallowed Key Jungle Key.png Jungle Key
Shadow Key.png Shadow Key Corruption Key.png Corruption Key Frozen Key.png Frozen Key
Temple Key.png Temple Key Crimson Key.png Crimson Key Key of Night.png Key of Night Pc-only.png
Key of Light.png Key of Light Pc-only.png

Różne

Do poruszania się

Ice Mirror.png Ice Mirror Pc-only.png

Magic Mirror.png Magic Mirror

Cell Phone.png Cell Phone Pc-only.png

Rod of Discord.png Rod of Discord

Rope Coil.png Rope Coil

Umbrella.png Umbrella

Mounts

Slimy Saddle.png Slimy Saddle

Honeyed Goggles.png Honeyed Goggles

Hardy Saddle.png Hardy Saddle

Fuzzy Carrot.png Fuzzy Carrot

Scaly Truffle.png Scaly Truffle

Shrimpy Truffle.png Shrimpy Truffle Pc-only.png

Reindeer Bells.png Reindeer Bells

Cosmic Car Key.png Cosmic Car Key Pc-only.png

Brain Scrambler.png Brain Scrambler Pc-only.png

Blessed Apple.png Blessed Apple Pc-only.png

Drill Containment Unit.png Drill Containment Unit Pc-only.png

Dające światło

Flare Gun.png Flare Gun

Shadow Orb (item).png Shadow Orb

Fairy Bell.png Fairy Bell

Wisp in a Bottle.png Wisp in a Bottle

Zmieniające teren

Vile Powder.png Vile Powder

Vicious Powder.png Vicious Powder Pc-only.png

Purification Powder.png Purification Powder

Staff of Regrowth.png Staff of Regrowth

Unholy Water.png Unholy Water

Blood Water.png Blood Water

Holy Water.png Holy Water

Clentaminator.png Clentaminator

Do stawiania bloków

Ice Rod.png Ice Rod

Dirt Rod.png Dirt Rod

Leaf Wand.png Leaf Wand

Living Wood Wand.png Living Wood Wand

Rich Mahogany Leaf Wand.png Rich Mahogany Leaf Wand Pc-only.png

Living Mahogany Wand.png Living Mahogany Wand Pc-only.png

Hive Wand.png Hive Wand

Bone Wand.png Bone Wand

Dla zabawy

Whoopie Cushion.png Whoopie Cushion

Beach Ball.png Beach Ball

Water Gun.png Water Gun

Slime Gun.png Slime Gun

Bubble Wand.png Bubble Wand

Confetti Gun.png Confetti Gun

Unicorn on a Stick.png Unicorn on a Stick

Do malowania

Paintbrush.png Paintbrush

Paint Roller.png Paint Roller

Paint Scraper.png Paint Scraper

Spectre Paintbrush.png Spectre Paintbrush

Spectre Paint Roller.png Spectre Paint Roller

Spectre Paint Scraper.png Spectre Paint Scraper

Do mechanizmów

Wrench.png Wrench

Blue Wrench.png Blue Wrench

Green Wrench.png Green Wrench

Yellow Wrench.png Yellow Wrench Pc-only.png

Wire Cutter.png Wire Cutter

Multicolored Wrench.png Multicolored Wrench Pc-only.png

The Grand Design.png The Grand Design Pc-only.png

Actuation Rod.png Actuation Rod Pc-only.png

Pozostałe

Bucket.png Bucket

Bug Net.png Bug Net

Breathing Reed.png Breathing Reed

Sickle.png Sickle

Binoculars.png Binoculars

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki