FANDOM


BiomeBannerSolarEclipse

Solar Ecilpse -To zaćmienie słońca, które raz na jakiś czas może wystąpić w czasie dnia.

W czasie zaćmienia pojawiają się przeciwnicy: Reaper, Swamp Thing, Vampire, Frankenstein, Eyezor.

Aby zaćmienie mogło wystąpić trzeba zabić jednego z mechnicznego bossa, mamy wtedy 20% szans na wystąpienie zaćmienia.

(zeby na 100%) trzeba zabić wszystkie mechaniczne bossy lub użyć solar tablet