FANDOM


Sticky Bomb

Sticky Bomb są robione z 1 Bomby i z 1 Gel'u bez potrzeby craftingu, bomby są słabsze od dynamitu ponieważ bomby nie niszczą większej
Sticky Bomb
ilości ściany. Bomby ekspolują po 3 sekundach.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.