FANDOM


Voodoo Demon
Voodoo Demon
Typ Latający przeciwnik
Środowisko The Underworld
HP 140 Serce
Atak 32 (z bliska)

21 (z dystansu)

Obrona 8
Drop
Pieniądze 10 Silver Coin
Przedmiot Szansa
Guide Voodoo Doll Guide Voodoo Doll 100%
Demon Banner Demon Banner 0,5%
ID NPC: 66
Voodoo Demon - przeciwnik występujący w Underworld. Jego tekstura różni się od zwyczajnego demona tym, że trzyma Guide Voodoo Doll w tylniej łapie, która po wrzuceniu do lawy przywołuje bossa Wall of Flesh.

Notatki

  • Jak zwykłe demony nie ponosi obrażeń od lawy.
  • Jest odporny na debuffy On Fire! i Cursed Inferno.
  • Są o wiele rzadsze niż zwykłe demony.
  • Nawet jeżeli demon z laleczką wpadnie do lawy nie przywoła to jeszcze Wall of Flesh.

Historia

  • 1.0.6: Obrażenia zmienione z 50 do 32, punkty zdrowia zmienione z 120 do 140 i szansa pojawienia się zmalała.
  • 1.0.5: Wprowadzony do gry.